สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ เปิดเส้นทางบินใหม่บินตรงทุกวัน จากกรุงเทพฯ (ดอนเมือง) สู่เมืองโตเกียว (นาริตะ) ประเทศญี่ปุ่น

กรุงเทพฯ 27 ตุลาคม 2018 – สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ ทําการเปิดเส้นทางบินใหม่บินตรงทุก วัน จากกรุงเทพฯ (ดอนเมือง) สู่เมืองโตเกียว (นาริตะ) ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะเริ่มบินในวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561 โดยจะออกจากกรุงเทพฯ (ดอนเมือง) เวลา 01:00 น. และถึงเมืองโตเกียว (นาริตะ) ประเทศ ญี่ปุ่น เวลาประมาณ 09:10 น.

คุณอัศวิน ยังกีรติวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ กล่าวว่า สายการบิน ไทย ไลอ้อน แอร์ พร้อมแล้วที่จะทําการเปิดเส้นทางบินปฐมฤกษ์ บินตรงทุกวันจากกรุงเทพฯ ดอนเมือง สู่ เมืองโตเกียว (นาริตะ) ประเทศญี่ปุ่น โดยใช้เวลาทําการบินประมาณ 6 ชั่วโมง ซึ่งเมืองโตเกียว ประเทศ ญี่ปุ่น เป็นเมืองที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก เช่น วัดนาริตะซาน ชินโชจิ ถือว่าเป็นวัดที่ เก่าแก่มีอารยะธรรมยาวนานและเป็นที่นิยมสําหรับนักท่องเที่ยว อีกทั้งยังมีย่านช้อปปิ้ง ชินจูกุหรือชิบุยะ ที่ นักช้อปไม่ควรพลาด ยิ่งไปกว่านั้นสายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ ยังให้บริการน้ำหนักสัมภาระฟรี 20 กิโลกรัม สําหรับเส้นทางบินระหว่างประเทศซึ่งถือว่ามีความคุ้มค่าสําหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการช้อปปิ้ง อีกทั้ง นักท่องเที่ยวยังสามารถนั่งรถไฟชินคันเซ็นเพื่อชมวิวภูเขาไฟฟูจิหรือไปรับประทานอาหารทะเลญี่ปุ่นสดๆที่ ตลาดปลาโทโยสุได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกหลากหลายทั้งในเมืองโตเกียว และเมืองใกล้เคียง

คุณเอโกะ โอะนุมะ ผู้อํานวยการบริหาร องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น สํานักงาน กรุงเทพ (หรือ JNTO) กล่าวว่า JNTO รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งกับการที่สายการบิน ไทย ไลอ้อน แอร์เปิด ให้บริการเส้นทางบินใหม่ระหว่างสนามบินดอนเมืองและสนามบินนานาชาตินาริตะในกรุงโตเกียว ซึ่งจะมี ชาวไทยจํานวนมากเดินทางมาเที่ยวญี่ปุ่นด้วยเส้นทางบินใหม่นี้ ขณะนี้ กรุงโตเกียวกําลังอยู่ในกระแส ความสนใจ เนื่องจากจะมีการจัดงานกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกขึ้นที่โตเกียวในปี 2020 ซึ่งการที่สายการ บินไทย ไลอ้อน แอร์ เปิดให้บริการเส้นทางบินใหม่ในครั้งนี้จะช่วยให้ประเทศญี่ปุ่นกลายเป็นจุดหมาย ปลายทางที่ชาวไทยเดินทางไปได้ง่ายยิ่งขึ้นกว่าที่ผ่านมา นอกจากนี้ ในอีกไม่ช้าประเทศญี่ปุ่นกําลังจะเข้าสู่ ฤดูหนาว ซึ่งขณะนี้ INTO เองก็กําลังทําการประชาสัมพันธ์ให้ชาวไทยเดินทางเที่ยวญี่ปุ่นในช่วงฤดูหนาว อีกด้วย

โดยสายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ จะทําการบิน สู่เมืองโตเกียว (นาริตะ) ประเทศญี่ปุ่นด้วย เครื่องบิน แอร์บัส A330-300 ซึ่งมีที่นั่งทั้งหมด 392 ที่นั่ง และมีการให้บริการที่นั่งทั้งหมด 2 ประเภท คือ 1.ที่นั่งแบบประหยัดพรีเมี่ยม (Premium Economy ) ทั้งหมด 18 ที่นั่ง 2. ที่นั่งแบบประหยัด (Economy) ทั้งหมด 374 ที่นั่ง ซึ่งผู้โดยสารสามารถเพลิดเพลินไปกับสิ่งอํานวยความสะดวกบนเที่ยวบิน และที่นั่งที่มี ขนาดกว้างขึ้น พร้อมสิ่งบันเทิงบนเครื่องบิน ที่มีหน้าจอส่วนตัวทุกที่นั่ง ให้ท่านได้รับชมภาพยนตร์หรือฟัง เพลงได้ตลอดการเดินทางและยังมีช่องเสียบ USB พิเศษสําหรับผู้โดยสารของไทย ไลอ้อน แอร์ ด้วยราคา แบบประหยัด ซึ่งสายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ ถือเป็นสายการบินต้นทุนต่ําเจ้าแรกที่ให้บริการสิ่งบันเทิงบน เครื่องบินอีกด้วย โดยที่นั่งแบบประหยัดพรีเมี่ยม (Premium Economy) ราคาเริ่มต้นเพียง 10,380 บาท รวมน้ําหนักสัมภาระฟรี 30 กิโลกรัม พร้อมบริการที่นั่งปรับเอนนอนได้ และที่นั่งแบบประหยัด (Economy) ราคาเริ่มต้นเพียง 4,080 บาท รวมน้ําหนักกระเป๋าสัมภาระ 20 กิโลกรัมและไม่เสียค่าธรรมเนียมในการจอง

นอกเหนือจากสนามบินนาริตะ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในอนาคตทางสายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ ยังมีการวางแผนที่จะทําการบินไปยังเมือง นาโกย่า ฟุกุโอกะ และ โอซาก้า อีกด้วย ซึ่งสายการบินฯ คาดหวังว่าจํานวนผู้โดยสารจากกรุงเทพฯ (ดอนเมือง) สู่ประเทศญี่ปุ่นจะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน และรู้สึกยินดีที่ จะให้บริการและต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่มาเที่ยวยังประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ต้องการให้ผู้โดยสารที่เดินทางท่องเที่ยวกับสายการบิน มีความ สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น จึงมีการจัดเตรียมพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่สามารถพูดภาษาญี่ปุ่นได้ในทุกๆ เที่ยวบินเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น

เนื่องด้วยในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ ครบรอบ 5 ปี และทางสาย การบินไทย ไลอ้อน แอร์ ได้รับรางวัลสายการบินต้นทุนต่ำระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกยอดเยี่ยมแห่งปีจาก Centre for Asia Pacific Aviation (CAPA) ซึ่งรางวัลนี้มอบให้กับสายการบินต้นทุนต่ำที่ได้รับความโดด เด่นที่สุดในฐานะผู้นําทางด้านนวัตกรรมและเป็นเกณฑ์มาตรฐานสําหรับสายการบินอื่นให้ปฏิบัติตาม โดย สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลในครั้งนี้เนื่องจากมีการเติบโตอย่างรวดเร็วและมี กลยุทธ์ในการทําการตลาดให้ประสบความสําเร็จ ทําให้สามารถกลายเป็นสายการบินต้นทุนต่ำที่ใหญ่เป็น อันดับสองและเติบโตเร็วที่สุดในภูมิภาคเอเชีย นอกเหนือจากนี้ทางสายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ ยังได้รับ รางวัล สายการบินต้นทุนต่ำที่ดีที่สุดของเอเชีย ประจําปี 2018 – 2019 ASIA’S TOP BUDGET AIRLINES จากผลโหวตของผู้อ่าน นิตยสาร NOW TRAVEL ASIA ที่เล็งเห็นถึงความมีมาตรฐานทั้งด้านความ ปลอดภัยและการบริการที่ดีเสมอมา อีกทั้งยังมีการขยายเส้นทางบินอย่างรวดเร็วซึ่งถือว่าตอบโจทย์การ เดินทางของนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี

ข้อมูลเบื้องต้นของสายการบิน ไทย ไลอ้อน แอร์

สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ เป็นหนึ่งใน สายการบินในเครือ ไลอ้อน กรุ๊ป ถือเป็นสายการบินราคาประหยัดที่ ให้บริการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 มีเส้นทางบินในประเทศทั้งหมด 12 เส้นทางบิน มีเส้นทางบินข้ามภูมิภาคในประเทศ 1 เส้นทางบิน และ เส้นทางบินระหว่างประเทศมากกว่า 20 เส้นทางบิน โดยสายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ เริ่มเปิดเที่ยวบิน ปฐมฤกษ์ คือ ดอนเมือง-เชียงใหม่ และเป็นสายการบินแรกในประเทศไทยที่ให้บริการด้วยเครื่องบินโดยสาร Boeing 737-900 ER จํานวน 215 ที่นั่ง เพื่อตอบสนองความต้องการและเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางของผู้โดยสาร ทั้งนี้สาย การบินฯได้เพิ่มประเภทของเครื่องบินโดยสาร Boeing 737-800 จํานวน 189 ที่นั่ง และเครื่องบินโดยสาร Airbus A330 – 300 ซึ่งสามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง 392 ที่นั่ง และพร้อมอํานวยความสะดวกด้วยเครื่องบินลําใหม่ทั้งหมด อีกทั้งมีการ เพิ่มงบินเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้สายการบิน ไทย ไลอ้อน แอร์ มีเครื่องบินจํานวนทั้งหมด 34 ลํา เพื่อเตรียมรับเส้นทางบิน ใหม่ในอนาคต สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ ยังมีแผนรับเครื่องบินลําใหม่อยู่เสมอมา
อีกทั้งสายการบินฯยังมอบสิทธิพิเศษให้กับผู้โดยสาร โดยให้บริการน้ำหนักสัมภาระฟรี 10 กิโลกรัม สําหรับ เส้นทางบินภายในประเทศ และน้ำหนักสัมภาระ ฟรี 10 กิโลกรัม สําหรับเส้นทางบินระหว่างประเทศ อีกทั้งยังสามารถถือ สัมภาระขึ้นเครื่องฟรีได้อีก 7 กิโลกรัม และน้ำหนักอุปกรณ์กีฬาฟรี 15 กิโลกรัม ทั้งนี้ผู้โดยสารสามารถซื้อบริการพิเศษ เพิ่มเติมได้โดยเข้าชมเว็บไซต์ และจองบัตรโดยสารได้ที่ www.lionairthai.com และทุกช่องทางจําหน่ายบัตรโดยสาร หรือ คอล เซ็นเตอร์ โทร. 02-529-9999 และสามารถติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆของเราได้ที่ www.facebook.com/Thailionair

Source : ฝ่ายสือสารองค์กร สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์
Photos : Vee Pittinun

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.