สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ พร้อมเปิดประสบการณ์ด้วย
เครื่องบินลําใหม่ ลําแรกของโลกกับ Boeing 737 MAX 9

30 มีนาคม 2561- สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ พร้อมต้อนรับเครื่องบิน Boeing 737 MAX 9 เครื่องบินลําใหม่ ลําแรกของโลก ซึ่งบริษัท Boeing เมืองซีแอตเติล ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ทําการส่ง มอบเครื่องบิน Boeing 737 MAX 9 ให้กับ Lion Air Group โดยเครื่องบิน Boeing 737 MAX 9 ถูก ออกแบบมาเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดให้กับลูกค้า นอกจากนี้ในประเภท Boeing 737 MAX ถือเป็นเครื่องบินที่ขายได้เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Boeing อีกด้วย


คุณอัศวิน ยังกีรติวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทย ไลอ้อน เมนทารี จํากัด ให้ความ เชื่อมั่นว่า เครื่องบิน Boeing 737 MAX 9 เหมาะอย่างยิ่งสําหรับธุรกิจของเราที่ถือว่ากําลังเติบโตใน ประเทศไทย และเครื่องบิน Boeing ประเภท 737 นับเป็นหัวใจสําคัญในการดําเนินธุรกิจของเราตั้งแต่เริ่ม ก่อตั้งและเครื่องบิน Boeing ประเภท 737 ทําให้เราสามารถเพิ่มกําลังการบินได้ รวมทั้งในอนาคตจะมีการ ขยายเส้นทางการบินเพิ่มเติมไปยังบังคลาเทศ, จีนและอินเดีย

ทั้งนี้สายการบินในเครือ Lion Air Group ถือเป็นลูกค้ารายแรกของบริษัท Boeing ที่ได้รับเครื่อง MAX 9 , MAX 8, พร้อมทั้ง MAX10s อีก 50 เครื่อง รวมทั้งสิ้นมียอดสั่งซื้อเพิ่มอีก 200 ลํา สําหรับ ประเภทเครื่อง 737 MAXs ซึ่งถือเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่ให้บริการโดยเครื่องบิน Boeing ประเภท 737

ผู้บริหารฝ่ายพาณิชย์ของบริษัท Boeing กล่าวว่า สายการบินในเครือ Lion Air Group ถือเป็น ตัวอย่างที่สมบูรณ์ ที่แสดงให้เห็นว่า เครื่องบินประเภท Boeing 737 MAX มีการใช้อย่างแพร่หลายใน ประเภทเครื่องทางเดินเดี่ยว ซึ่งสายการบินในเครือ Lion Air Group ไม่เพียงแต่จะได้รับประโยชน์จาก ความสามารถที่เหนือกว่าของ MAX เท่านั้น พวกเขายังได้รับความคุ้มค่าทางการเงินและสร้างความ น่าเชื่อถือสูงสุดในอุตสาหกรรมนี้อีกด้วย

สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ ได้รับมอบเครื่องบิน Boeing 737 MAX 9 ที่ถือเป็นเครื่องบินลําแรก ของโลก ทําให้ในปัจจุบันสายการบิน ไทย ไลอ้อน แอร์ มีเครื่องบินพร้อมให้บริการทั้งสิ้น จํานวน 32 ลํา ซึ่ง Boeing 737 MAX 9 ได้รับการออกแบบและปรับปรุงโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงของ Boeing ช่วยลดการ ใช้เชื้อเพลิงและการปล่อย CO2 น้อยลงอย่างน้อย ร้อยละ 14 เมื่อเทียบกับเครื่องบินในรุ่นถัดไปของ ประเภท 737s และปล่อย CO2 น้อยลงอย่างน้อย ร้อยละ 20 ของเครื่องบินในประเภทเดียวกัน ยิ่งไปกว่า นั้นเครื่องยนต์ของ 737 MAX มีเทคโนโลยีเครื่องยนต์ที่เงียบที่สุด ช่วยลดเสียงในการทํางานของเครื่องบิน ได้ถึง 40 เปอร์เซ็นต์ รวมทั้งมีการออกแบบโครงสร้าง 737 MAX ให้ประสิทธิภาพมากขึ้น คือการลดแรง ขับของเครื่องยนต์เพื่อเป็นการบํารุงรักษาเครื่องยนต์

สําหรับการตกแต่งห้องโดยสารภายในนั้น มีการออกแบบช่องเก็บของเหนือศีรษะที่มีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายเป็นพิเศษพร้อมมีที่วางขาที่กว้างขึ้น โดยมีจํานวนที่นั่งทั้งสิ้น 215 ที่นั่ง ซึ่ง ทั้งหมดที่กล่าวมาถือว่าเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทําการบิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินทางใน ระยะทางที่ยาวนานขึ้น ซึ่งสายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ มีการวางแผนที่จะเพิ่มเส้นทางการบินที่ยาวขึ้น และเราคาดว่าจํานวนผู้เดินทางจะเพิ่มขึ้นซึ่งใกล้เคียงกับช่วงไฮซีซันและจะดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เช่นกัน

ข้อมูลโดยสรุปของเครื่องบิน Boeing 737 MAX

– ตระกูล 737 MAX มีทั้งหมด 4 รุ่น ได้แก่ MAX 7 , 8 , 9 , 10
– Max 9 ความยาว 41.16m , สูง 12.3m , กว้าง จากปีกถึงปีก 35.92m
– Max 9 Maximum takeoff weight = 88,314 kg
– ความจุเชื้อเพิ่ง 25,817 ลิตร เท่ากันทุกรุ่น
– ใช้เครื่องยนต์ CFM LEAP-18
– เครื่องบินมีน้ำหนักน้อยกว่าเดิม ทำให้ประหยัดเชื้อเพลิงมากกว่าเดิม
– มีการออกแบบ Aero Dynamic ใหม่ ที่เด่นชัดคือ Winglet (ส่วนติดตั้งปลายปีก) แบบใหม่
– ส่งผลให้มีการลดค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงต่อที่นั่งได้ถึง 20% (Fuel use per seat)
– ทาง Boeing ได้กล่าวว่า Boeing 737 MAX มีค่าความน่าเชื่อถือ (Dispatch Reliability) อยู่ที่ 99.7%
– ค่านี้บ่งบอกว่า สามารถหลีกเลี่ยงความล่าช้าของผู้โดยสาร ช่วยรักษาเวลาปฏิบัติการบิน (Flight Operation) และการซ่อมบำรุง (Maintenance) ได้เป็นไปตามกำหนด
– ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงได้มากกว่าเดิมถึง 6%
– สำหรับรุ่น MAX 9 พิสัยการบินอยู่ที่ 3515 ไมล์ทะเล
– บินได้ไกลกว่า 737 รุ่นเดิม 500 ไมล์ทะเล
– ที่นั่งมากกว่ารุ่น MAX 8 จำนวน 3 แถว (18 ที่นั่ง) จุได้สูงสุด 220 ที่นั่ง
– มีการตกแต่งภายในห้องโดยสารใหม่ ที่ชื่อว่า Boeing Sky Interior
– ทำให้ผู้โดยสารรู้สึกถึงความกว้าง สะดวกสบายมากกว่าเดิม
– Thai Lion Air เป็นสายการบินแรก ที่ได้รับการส่งมอบเครื่องบิน Boeing 737 MAX 9 ลำแรกที่จะให้บริการในเชิงพาณิชย์ ทะเบียน HS-LSH
– เครื่องบิน Boeing 737 MAX 9 ลำแรก จริง ๆ เป็นของบริษัท Boeing ใช้เพื่อการทดสอบเท่านั้น ทะเบียน N7379E

ข้อมูลเบื้องต้นของสายการบิน ไทย ไลอ้อน แอร์

สายการบิน ไทย ไลอ้อน แอร์ เป็นหนึ่งใน สายการบินในเครือ ไลอ้อน กรุ๊ป ถือเป็นสายการบินราคา ประหยัดที่ให้บริการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 มีเส้นทางบินในประเทศทั้งหมด 12 เส้นทางบิน มีเส้นทางบิน ข้ามภูมิภาคในประเทศ 2 เส้นทางบิน และ เส้นทางบินระหว่างประเทศ 21 เส้นทางบิน โดยสายการบิน ไทย ไลอ้อน แอร์ เริ่มเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ คือ ดอนเมือง เชียงใหม่ และเป็นสายการบินแรกในประเทศ ไทยที่ให้บริการด้วยเครื่องบินโดยสาร Boeing 737-900 ER จํานวน 215 ที่นั่ง เพื่อตอบสนองความ ต้องการและเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางของผู้โดยสาร ทั้งนี้สายการบินฯได้เพิ่มประเภทของ เครื่องบินโดยสาร Boeing 737-800 จํานวน 189 ที่นั่ง เครื่องบินโดยสาร Airbus A330-300 สามารถ รองรับผู้โดยสารได้ถึง จํานวน 392 ที่นั่ง และ เครื่องบินโดยสาร Boeing 737 MAX 9 จํานวน 215 ที่นั่ง และพร้อมอํานวยความสะดวกด้วยเครื่องบินลําใหม่ทั้งหมด อีกทั้งมีการเพิ่มฝูงบินเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้ สายการบิน ไทย ไลอ้อน แอร์ มีเครื่องบินจํานวนทั้งหมด 32 ลํา เพื่อเตรียมรับเส้นทางบินใหม่ในอนาคต ทั้งนี้สายการบิน ไทย ไลอ้อน แอร์ ยังมีแผนรับเครื่องบินลําใหม่อยู่เสมอมา

อีกทั้งสายการบินฯยังมอบสิทธิพิเศษให้กับผู้โดยสาร โดยให้บริการน้ําหนักสัมภาระ ฟรี 10 กิโลกรัม สําหรับเส้นทางบินภายในประเทศ และน้ําหนักสัมภาระ ฟรี 20 กิโลกรัม สําหรับเส้นทางบินระหว่าง ประเทศ อีกทั้งยังสามารถถือสัมภาระขึ้นเครื่องฟรีได้อีก 7 กิโลกรัม และให้บริการน้ําหนักอุปกรณ์กีฬาฟรี 15 กิโลกรัม ทั้งนี้ผู้โดยสารสามารถซื้อบริการเพิ่มเติม เช่น บริการเลือกที่นั่งตรงใจ บริการส่งอาหาร ล่วงหน้า ราคาเริ่มต้นเพียง 60 บาท โดยสามารถเข้าชมเว็บไซต์และสํารองที่นั่งได้ที่ www.lionairthai.com และทุกช่องทางจําหน่ายบัตรโดยสาร หรือ คอล เซ็นเตอร์ โทร. 02-529-9999 และสามารถติดตามความ เคลื่อนไหวต่าง ๆ ของเราได้ที่ www.facebook.com/Thailionair

ดูรูปภาพบรรยากาศภายในงาน
และภายในเครื่องบินเพิ่มเติมได้ที่นี่

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.